Informační povinnost doložky o GDPR

Každý subjekt údajů má právo získat informace o pravidlech zpracování a ochrany údajů a kontrole jejich zpracování v na základě čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a v o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES, dále jen Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

 1. Správcem vašich osobních údajů je DIGGER PRZEMYSŁAW ZEP se sídlem 41-807 Zabrze, ul. Handlowa 6, s daňovým identifikačním číslem (NIP): 6482402957 , s číslem REGON: 243255039 , e-mailová adresa: biuro@digger.net.pl
 2. Vaše osobní údaje zpracujeme, abychom mohli odpovědět na vaši otázku v kontaktním formuláři a předložit nabídku, pokud o to souhlasící osoba požádá pro nabídku.
 3. Právním základem pro zpracování vašich údajů jsou: Nařízení Evropského parlamentu i 2016/679 Rady EU ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti s zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a zrušení směrnice 95/46 / ES, dále jen obecné nařízení o ochraně osobních údajů osobní údaje (GDPR):
  • odpovídat na otázky prostřednictvím kontaktních formulářů na webu internet založený na umění. 6 s 1, písm. GDPR (subjekt údajů souhlasila se zpracováním jejích osobních údajů, o které jde k vyřešení záležitosti)
  • za účelem nezbytným ke splnění zákonné povinnosti, např. vyplývající z předpisů daň nebo účetnictví v souladu s čl. 6 odst. 6 lit. c
 4. Doba uložení osobních údajů:
  1. osobní údaje zpracovávané za účelem uzavření nebo plnění smlouvy a plnění Právní povinnost Správce si ponecháme po dobu platnosti smlouvy a po jejím uplynutí po dobu nezbytnou k:
   • poprodejní zákaznický servis (např. vyřizování stížností)
   • zajištění nebo hledání možných nároků
   • splnit zákonnou povinnost správce údajů (např. vyplývající z daňové nebo účetní předpisy)
  2. osobní údaje zpracovávané za účelem zodpovězení dotazů prostřednictvím kontaktních formulářů na webových stránkách, dokud nebude podána účinná námitka, nejdéle jeden rok od konce korespondence
  3. osobní údaje zpracovávané na základě samostatného souhlasu budou uchovávány až do jeho odvolání.
 5. Máte právo požádat správce o přístup k osobním údajům, které se ho týkají subjekt údajů, opravu, vymazání nebo omezení zpracování, právo přinést vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenos údajů a právo odstoupit souhlas kdykoli (bez vlivu na zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním)
 6. Pokud se rozhodnete, že DIGGER PRZEMYSŁAW ZEP jako správce údajů zpracovává data osobní údaje způsobem, který porušuje ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů z 27. dubna 2016 máte právo podat stížnost u prezidenta Úřadu bezpečnosti Osobní údaje.
 7. Žádost paní / pana osobní údaje v rozsahu zákonných požadavků jsou povinné a ve zbytku jsou dobrovolné.
Copyright © 2021 serwis-koparek.pl - Všechna práva vyhrazena
Implementace webových stránek: LekroTech.pl
Zavolej mi +48 660 706 838