Zásady používání souborů cookie

Následující zásady používání souborů cookie stanoví pravidla pro ukládání a přístup k údajům o Zařízení uživatelů využívajících Webové stránky za účelem poskytování služeb po silnici elektronicky správcem webových stránek.

§ 1 Definice

 • Webové stránky - webové stránky provozované na adrese www.serwis-koparek.cz

 • Externí web - web partnera, poskytovatelé služeb popř Uživatelé služeb správce

 • Správce - DIGGER PRZEMYSŁAW ZEP se sídlem na adrese 41-807 Zabrze, ul. Handlowa 6, s daňovým identifikačním číslem (NIP): 6482402957 , s číslem REGON: 243255039 , poskytuje služby elektronicky prostřednictvím webových stránek a jejich ukládání a přístupu informace o zařízeních uživatele

 • Uživatel - fyzická osoba, pro kterou Správce poskytuje služby elektronicky prostřednictvím webových stránek.

 • Zařízení - elektronické zařízení s software, vzadu prostřednictvím kterého Uživatel získá přístup na Web

 • Cookies - textová data shromážděná v forma souborů zveřejněno na zařízení uživatele

§ 2 Typy souborů cookie

 • Interní soubory cookie - umístěné soubory a číst ze zařízení Uživatel je odeslán systémem ICT webových stránek

 • Externí soubory cookie - umístěné soubory a číst ze zařízení Uživatel prostřednictvím systémů ICT externích webových stránek

 • Relační cookies - umístěné a čtené soubory ze zařízení Uživatel prostřednictvím Webové stránky nebo externích webových stránek během jedné relace daného Zařízení. Po ukončení relace budou soubory odebrány z Uživatelská zařízení.

 • Trvalé soubory cookie - umístěné a čtené soubory ze zařízení Uživatel prostřednictvím Webové stránky nebo externích webových stránek dokud je ručně neodstraníte. Po dokončení nebudou soubory automaticky odstraněny Relace zařízení, pokud není konfigurace zařízení uživatele nastavena na režim odstranění souborů cookie po skončení relace zařízení.

Zabezpečení § 3

 • Mechanismy ukládání a čtení - Mechanismy skladování a čtení Soubory cookie neumožňují shromažďování žádných osobních údajů ani žádných důvěrné informace ze zařízení uživatele. Přenos do zařízení uživatele viry, trojské koně a další červy je prakticky nemožné.

 • Interní cookie - používá Interní správce cookies jsou bezpečné pro zařízení uživatelů

 • Externí soubory cookie - pro zabezpečení souborů Cookie pochází z Partneři webových stránek, správce nenese odpovědnost. Seznam partnerů je dále k dispozici v zásadách používání souborů cookie.

§ 4 Účely, pro které se používají soubory cookie

 • Statistické informace - Správce a externí webové stránky používá cookies k shromažďování a zpracování statistických údajů, jako jsou statistiky návštěv, Statistiky zařízení uživatele nebo statistiky chování uživatelů. Tato data jsou shromažďována slouží k analýze a vylepšení Webových stránek.

§ 5 Externí webové stránky

Správce pracuje s následujícími službami externí, který může umísťovat soubory cookie na zařízení uživatele:

 • Google Analytics

§ 6 Možnosti definovat podmínky skladování a získávání přístup na Uživatelská zařízení prostřednictvím Webové stránky i Externí webové stránky

 • Uživatel to může kdykoli změnit nastavení související s ukládání, mazání a přístup k datům z uložených cookies

 • Informace o tom, jak zakázat soubory cookie v nejpopulárnější prohlížeče počítače a mobilní zařízení jsou k dispozici na adrese: jak zakázat soubory cookie .

 • Uživatel může kdykoli smazat jakékoli zapsané položky zatím sušenky pomocí nástrojů Zařízení uživatele, přes které Uživatel využívá služeb webových stránek.

§ 7 Požadavky na webové stránky

 • Omezení ukládání a přístupu k souborům cookie v zařízení Uživatel může způsobit nefunkčnost některých funkcí webových stránek.

 • Správce nenese žádnou odpovědnost za nesprávné pracovní funkce Web v případě, že Uživatel jakýmkoli způsobem omezí možnost uložení a čtení cookies.

§ 8 Změny zásad cookie

 • Správce si vyhrazuje právo to kdykoli změnit Zásady používání souborů cookie bez je třeba o tom uživatele informovat.

 • Změny provedené v zásadách používání souborů cookie budou vždy zveřejněny na tomto webu straně.

 • Uvedené změny vstupují v platnost dnem zveřejnění zásad Cookie.

Copyright © 2021 serwis-koparek.pl - Všechna práva vyhrazena
Implementace webových stránek: LekroTech.pl
Zavolej mi +48 660 706 838